Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο p-public.gr! Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση και τη χρήση του p-public.gr, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο και το υλικό που διατίθεται στο p-public.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικόνων, βίντεο και λογισμικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του p-public.gr και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε ή να εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας χωρίς να έχετε λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Χρήση της ιστοσελίδας

a. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το p-public.gr αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων και δεν περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση της ιστοσελίδας.
b. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα πρόσβαση στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να αναστείλουμε ή να διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση για λόγους συντήρησης ή άλλους λόγους.
c. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε διαπιστευτηρίων σύνδεσης ή πληροφοριών λογαριασμού που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες

α. Το p-public.gr μπορεί να επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν και να μοιράζονται περιεχόμενο, όπως σχόλια ή συνεισφορές. Διατηρείτε την κυριότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλετε, αλλά με τη δημοσίευσή του στον ιστότοπό μας, μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης και προβολής του περιεχομένου αυτού για οποιονδήποτε σκοπό.
b. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλετε και για τη νομιμότητα, την ακρίβεια και την καταλληλότητά του. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους ή κρίνεται ως ενοχλητικό ή ακατάλληλο κατά την κρίση μας.

Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Το p-public.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου αυτών των εξωτερικών ιστότοπων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων τρίτων.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το p-public.gr και οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λαθών, παραλείψεων, διακοπών, ελαττωμάτων, καθυστερήσεων, ιών υπολογιστών ή απώλειας κερδών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε το p-public.gr και τους ιδιοκτήτες, υπαλλήλους ή συνεργάτες του από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ζημίες, απώλειες, ευθύνες ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, την παραβίαση των παρόντων όρων ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το p-public.gr ή οποιοδήποτε τμήμα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ενδέχεται επίσης να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για τυχόν αλλαγές.

Χρησιμοποιώντας το p-public.gr, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο p-public.gr και για τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες όρους.

Η ομάδα του p-public.gr